BİLGİLENDİRME

 

Çocuklara yönelik hazırlanmış disiplinlerarası bir eğitim programıdır.

Olağan eğitim hayatına farklı perspektiften taze bir nefes aldıran Maya Programı, çocuklarımızın çok yönlü gelişimini hedefleyerek tasarlanmıştır. Sadece akademik zekanın yeterli olmadığını – birey gelişiminde duygusal zekanın da kritik olduğunu bilmek bu süreçte en büyük motivasyon kayanağımız olmuştur.

 

 

 

Maya Programı kapsamında sunulan hizmetleri aşağıdaki 5 başlık altında toplayabiliriz: